Pregatirea materiei prime pentru deshidratare -Opărirea in apa

Pregatirea materiei prime pentru deshidratare -Opărirea in apa

Opărirea în apă.

Pentru opărirea în apă se utilizează în mod frecvent un agregat cu funcţionare continuă, compus dintr-un cilindru în interiorul căruia se roteşte un alt cilindru din tablă perforată prevăzută cu un transportor elicoidal în interior. Rotaţia cilindrului interior şi a transportorului elicoidal se face în apă încălzită cu vapori imprimînd legumelor o mişcare de avans.

Curatarea merelor ; pregatirea materiei prime pentru deshidratare


Alimentarea cu apă a blanşatorului este continuă, iar încălzirea se face printr-o serpentină cu abur. Nivelul apei este constant.
Un regulator de viteză permite ca durata de blanşare să varieze între 3 şi 20 minute. Temperatura apei este menţinută constantă printr-un regulator de temperatură. In general, du­ rata de opărire este de 2-3 minute, timpul exact de opărire variind de la caz la caz. Se va evita supraopărirea care creează dificultăţi în procesul de uscare. Pentru unele legume este necesar să se adauge uneori în apa de opărire sulfit sau bisulfit de sodiu, în scopul de a se preveni schimbările de culoare, degradarea vitaminei C şi pentru a păstra calitatea produsului finit în timpul depozitării.


Părţile opăritorului cu care vine în contact materia primă trebuie executate din oţel inoxidabil, pentru a se elimina efec­tele negative generale de contactul produsului cu sărurile de fier şi pentru a se evita uzura datorită coroziunii.

Folosirea oţelului inoxidabil este şi mai necesară în cazul cand se aplică tratamentul cu sulfit de sodiu, înainte de blanşare sau în timpul blanşării.
In cazane duplicate, încălzite cu abur, timpul de opărire este de 3-5 minute în funcţie de sortimentul legumelor.


Consumul de apă fierbinte pentru opărirea unei tone de morcovi sau cartofi bine pregătiţi este de 3-4 m3, ceea ce corespunde cu 200-250 kg vapori. În condiţiile descrise, dacă procesul este bine condus, pierderile de substanţe solubile cu lichidul de opărire nu trebuie să depăşească 1,0-1,5%
Dacă pH-ul apei de opărire scade în timpul opăririi legumelor verzi, este necesar, pentru a preveni degradarea clorofilei, să se adauge în apa de opărire carbonat de sodiu pentru a menţine pH-ul la valoarea 7,3 şi 7,5.

Blanşator continuu cu cupe

Această maşină este folosită pentru blanşarea în apă a legumelor cum sunt : fasole, mazăre, morcovi etc. Principiul de bază constă în faptul că o bandă transportoare cu cupe se mişcă cu o anumită viteză prin apa fierbinte de blanşare. Alimentarea maşinii se face continuu, iar banda cu cupele încărcate cu produs circulă cu produsul de sub nivelul apei de opărire, astfel încît să se asigure şi o blanşare uniformă.


Secţiunea de opărire a blanşatorului este încălzită cu aburi printr-o serpentină perforată, plasată pe fundul cuvei, sub banda transportoare.


Alimentarea cu apă se face prin partea opusă alimentării, printr-o serie de duşuri, care pe lîngă răcirea produsului opărit, condensează şi vaporii de apă ce se degajă din legumele opărite.
După golire, cupele sunt păstrate curate printr-un sistem de duşuri sub presiune, care le spală pe o parte şi pe alta.


Banda transportoare, cupele şi lanţurile de antrenare sunt executate din material inoxidabil.
Timpul de blanşare se reglează prin mărirea sau micşorarea vitezei de deplasare a benzii transportoare cu ajutorul unui reductor de viteză.

Pentru o răcire cat mai bună a produselor opărite blanşatorul se continuă pe o lungime de 1,5 m cu o bandă de transport, deasupra cărora funcţionează duşuri, prelungind în felul acesta secţiunea de răcire a blanşatorului. Alimentarea cu aburi este reglată automat, electric sau cu ajutorul unor valve cu control pneumatic .

Caracteristici tehniceTip 1Tip 2
Capacitate max./h la un timp de
blanşare de 2 min la aburi
6400 kg9600 kg
Capacitate max./h la 3 minute
dupa rata de blanşare cu aburi
4000 kg6000 kg
Timp de blanşare maxim si
minim in minute
24-1.536-2.25
Capacitatea unei cupe cu
fasole sau mazare
8 kg8 kg
Lungimea totala6.6 m8.6 m
Latimea totala1.5 m1.5 m
Inaltimea totala2 m2 m
Lungimea sectiei de blanşare 4 m6m
Lungimea sectiei de racier1 m1m
Numarul de cupe pe m6 buc6 buc
Puterea0.35 hp0.35 hp

Pregatirea materiei prime pentru deshidratare -Opărirea sau blanşarea fructelor si legumelor

Conopida proaspata

Opărirea se face cu apă fierbinte (în care se pot dizolva eventual anumite substanţe chimice) sau cu aburi.

In timpul opăririi se produc o serie de fenomene a căror intensitate variază cu condiţiile în care se execută operaţia şi care pot fi favorabile sau defavorabile calităţii produselor finite.

Dintre efectele favorabile, în afara celor referitoare la inactivizarea enzimelor, se menţionează distrugerea formelor vegetative ale microorganismelor şi eliminarea aerului din ţesuturi, care are ca urmare fixarea, menţinerea şi chiar accentuarea culorii produselor finite, precum şi fixarea şi păstrarea vitaminei C în timpul proceselor următoare.

In general, microorganismele care supravieţuiesc opăririi sunt puternic termorezistente. Se impune deci o primenire permanentă a apei de opărire, avand în vedere că acumularea microorganismelor termorezistente, în cazul opăririlor în aceeaşi apă, poate provoca infectarea întregului lot de material, supus opăririi.

Dintre alte efecte favorabile ale opăririi se menţionează :

– reducerea timpului pentru deshidratare, deoarece contribuie la accelerarea evaporării ulterioare a apei din ţesuturi ;

– îndepărtarea particulelor de amidon de pe suprafaţa bucăţilor de material supuse uscării (cartofi) ;

– prevenirea obţinerii unui gust neplăcut, caracteristic desfăşurării în continuare a proceselor enzimatice ;

– favorizarea rehidratării produsului finit.

Curatarea fructelor si legumelor fara substante chimice

In ceea ce priveşte efectele defavorabile ale opăririi, trebuie menţionate în primul rand pierderile de substanţe solubile în apa de opărire (zaharuri, săruri minerale, vitamine etc.). Aceste pierderi variază în funcţie de condiţiile de opărire şi în special de durată, temperatură, gradul de mărunţire şi de raportul dintre cantitatea de apă şi cantitatea de material supus opăririi.

Orice mărire a timpului şi temperaturii de opărire duce la creşterea considerabilă a pierderilor de extract solubil, inclusiv de vitamina C, provocînd în acelaşi timp şi o înmuiere excesivă a ţesuturilor. Acest lucru are ca rezultat o scădere a însuşirilor organoleptice şi valorii alimentare a produselor obţinute.

Din aceste motive, la stabilirea regimului de opărire se va avea în vedere ca temperatura şi timpul de opărire să fie strict limitat la cel necesar inactivării enzimelor oxidative care sunt cele mai termorezistente.

Se consideră că opărirea a fost bine executată atunci cand produsul îşi pierde rigiditatea, devine flexibil la pipăire, pieliţa devine moale, fără plesnituri sau crăpături, iar proba peroxidazei devine negativă.

In general se consideră timp minim de opărire timpul în care au fost inactivate toate enzimele, respectiv cand proba peroxidazei devine negativa.

In controlul curent al producţiei este utilizată în general reacţia peroxidazei, deoarece aceasta este enzima cu cea mai mare termorezistenţă. Opărirea, ca fază a procesului tehnologic, constă in tratarea de scurtă durată cu apă fiartă sau cu abur, urmată de răcirea imediată a produselor în apă.

Mărimea bucăţilor de legume.

Pentru a se obţine inactivitatea efectivă a enzimelor, întreaga masă a produsului trebuie să atingă cel puţin 85°C. Pentru bucăţi mai mari timpul de expunere va fi deci mai mare, (pătrunderea căldurii pană în centrul fiecărei bucăţi).

Temperatura.

Temperatura corespunzătoare duratei de blanşare trebuie asigurată în întregul corp al opăritorului.

Adancimea stratului.

Căldura trebuie să pătrundă pînă în centrul stratului de material ce urmează să fie opărit, astfel ca fiecare bucată să ajungă la temperatura necesară.

Mediul de blanşare.

Blanşarea în apă fierbinte de obicei la aceeaşi temperatură, necesită mai puţin timp decat blanşarea în vapori, deoarece coeficientul de transmisie al căldurii este mai mare în primul caz.

Deoarece blanşarea depinde de un număr relativ mare de factori, nu se pot stabili condiţii precise, ci numai reguli generale în ce priveşte condiţiile de desfăşurare a procesului. Astfel, pentru legume rădăcinoase timpul de blanşare este de la 2-4 minute în atmosfera de vapori, la temperatura de 100°C, în cazul cand sunt tăiate în bucăţi mai mici (felii subţiri şi tăiţei). Unele materii prime, în special morcovii, îşi măresc puţin volumul în cursul procesului de opărire, din cauza dilatării ţesuturilor. Coloraţia carotenului din morcovi se fixează dînd produsului uscat un aspect plăcut, apropiat de aspectul materiei prime.

In afară de aceasta, o mare parte din aerul care se găseşte în spaţiul intercelular al legumelor şi fructelor se înlătură prin opărire, iar protoplasma coagulează, ceea ce contribuie la înlăturarea mai uşoară a umidităţii din materia primă în cursul procesului ulterior de uscare. Răcirea imediată a materiei prime după opărire, previne înmuierea în continuare a ţesuturilor. La cartofi, răcirea este necesar să se facă paralel şi pentru îndepărtarea stratului de clei de amidon format în timpul opăririi pe suprafaţa feliilor, care ar îngreuia evaporarea umicţităţii în timpul procesului de uscare.

Scopul principal al opăririi legumelor constă în inactivarea tuturor enzimelor prezente şi în special al enzimelor oxidative, care sunt cele mai termorezistente.